KÖFOP-ASP - A projektről

Az önkormányzati ASP rendszer

2019-re országossá válik az önkormányzati ASP (Application Servic Provider) rendszer, mely keretében egységes felületen, felhőalapú szolgáltatásként minden települési önkormányzat eléri a feladatai ellátásához szükséges informatikai alkalmazásokat.

Az igénybe vehető szolgáltatások köre igen széles: beletartozik az iratkezelő rendszer, az önkormányzati települési portál, az elektronikus ügyintézési portál (elektronikusűrlap-szolgáltatással), a gazdálkodási, az ingatlanvagyon-kataszteri rendszer, az önkormányzati adórendszer, az ipari és kereskedelmi, valamint a hagyatékileltár-rendszer.

Az ASP gazdálkodási és adószakrendszerének használatát 2017 januárjában kezdte meg több mint 1600 kistelepülés önkormányzata. A tervek szerint 2019-ig több lépcsőben mind a 3200 önkormányzat csatlakozik az országosan egységes ügymenetet biztosító, uniós forrásból megvalósuló rendszerhez.

Az önkormányzatok csatlakozását és a rendszer működését a 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet írja elő. Ennek megfelelően több ütemben, a település méretétől függően szükséges az önkormányzati hivataloknak felkészülnie az új rendszer alkalmazására.

A rendszer részleteiről az Önkormányzati alkalmazásközpont honlapján (http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu/altalanos-informaciok) találhatóak részletes információk.

 

A projekt adatai

Pályázati felhívás: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Közreműködő Szervezet: Miniszterelnökség (Európai Uniós Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság)

Pályázat kódszáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00749

Projekt költségvetése: 7 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 7 000 000 Ft (100 % vissza nem térítendő támogatás)

Megvalósítás időszaka: 2017. 04. 03. – 2018. 06. 30.

Projekt forrása: Európai Szociális alap és hazai központi költségvetés

 

A projekt bemutatása

Zirc Városi Önkormányzat – és a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal - az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Kormányrendelet alapján 2018. január 1-től köteles az ASP rendszer minden alrendszeréhez csatlakozni. Ennek megfelelően a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázati felhívás 2. körében volt lehetőség pályázatot benyújtani.

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00749 azonosító számú, támogatásban részesült projektünk keretében olyan elemek szerepelnek, melyekkel felkészülünk a rendszer működtetéséhez.

Ennek érdekében három fő területen valósítunk meg fejlesztéseket.

A jelenleg használt informatikai rendszereink, alkalmazásaink – pénzügy-gazdálkodási feladatok körében a POLISZ rendszer, vagyonkataszterben a KATAWIN alkalmazás, ügyiratkezelésben az IRMA rendszer – nagy mennyiségű adatot tartalmaznak, melyek a jövőben alkalmazandó rendszerek alapját fogják képezni. Ezen adatokat az új önkormányzati ASP rendszerbe bevinni, „migrálni” szükséges. Ennek során a meglévő adabázist tisztítjuk, a többszörös adatok törlésére is sor kerül. A tisztított, megfelelően strukturált adatbázist ezt követően az új rendszerbe feltöltjük, és ezt követően a teljes adatbázisunk a felhő alapú szolgáltatás alkalmazásával elérhető lesz.

Az új rendszer a Nemzeti Távközlési Gerinchálózaton keresztül fog kapcsolódni a Magyar Államkincstár által üzemeltetett rendszerekhez, ehhez pedig új hardverekre lesz szükség. Az ügyintézők azonosítása az új típusú személyi igazolvánnyal, kártyaolvasó segítségével lehetséges, melyet minden ügyintéző számítógépéhez csatlakoztatunk. Emellett 10 munkaállomás beszerzésére is sor fog kerülni.

A projekt fontos része még a dolgozók felkészítése az új szoftverek használatára. Ezt a Magyar Államkincstárral együttműködve fogjuk a 2017. év folyamán megvalósítani több szakaszban.