TOP Óvoda - Hírek, aktualitások

2017. május - június

Zirc Városi Önkormányzatnak a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcs?de fejlesztésére benyújtott pályázatát a Közrem?köd? Szervezete (Magyar Államkincstár) támogatásra érdemesnek tartotta, a támogatái szerz?dés megkötésre került. 

 

2017. augusztus

Zirc Városi Önkormányzat megbízást adott a kivitelezéshez szükséges tervek elkészítésére a T.J. Terv Bt-nek. Emellett Mészáros József denevérkutató megvizsgálta az épület küls? burkolatai alatt lév? denevér kolóniát, mely alapján megkezd?dhet a szükséges engedélyeztetés az illetékes hatóságnál.

 

2017. szeptember - 2018. február

A projekt el?készítésében résztvev? tervez?k elkészítették, egyeztetés után pedig véglegesítették a kivitelezésre alkalmas tervdokumentációt. A parkolóra vonatkozó építési engedélyt is megszereztük.

 

2018. március - 2018. július

A projekt kivitelez?inek kiválasztására szükséges közbeszerzési eljárás el?készítése, lefolytatása zajlott. Az eljárás eredményeként mindhárom részfeladat vonatkozásában sikerült eredményt hirdetni:

- magasépítési feladatok esetében nyertes ajánlattev?: MIN-TECH Kft.

- napelemes rendszer kivitelezése esetében nyertes ajánlattev?: Alternatív Energia Rendszerek Kft.

- parkoló kivitelezése esetében nyertes ajánlattev?: Zirci Épít? Kft.

A vállalkozási szerz?dések megkötése után megkezd?dtek a kivitelezések

 

2018. júliustól

Megkezd?dtek a kivitelezési munkák az óvoda épületén, parkoló területén, továbbá a napelemes rendszerek el?készítéseként a szükséges szolgáltatói jóváhagyásokkal.

A folyamatos munkavégzést követ?en els?ként a napelemes rendszerek átadására került sor, majd 2018. október végén a parkolót is birtokba vehetük.

2018. decemberében az óvoda épület átalakítás m?szaki átadás-átvétele is megkezd?dött, els? lépésként 2018. december 28-án a nyugati épületrész bels? fejlesztése (tornaterem) került átadásra, majd január végével a teljes beruházás lezárásra került.

 

2018. novembert?l

Megkezdtük a projekt keretében szükséges eszközök beszerzését:

- konyhai berendezések: a melegít? konyhává átalakított helyiségbe teljesen új felszerelést vásároltunk: süt?k, elektromos zsámoly, h?t?szekrények, bútorok, mosogatógép

- bútorok: az új épületrészbe új gyermek és feln?tt bútorokat vásároltunk

- fejleszt? eszközök, tornaszerek: az óvodai testneveléshez kapcsolódó, valamint a fejlesztéshez szükséges eszközöket szereztünk be

- informatikai eszközök: korszer? laptopokkal és projektorral szereltük fel az óvodát

 

2019. május

A projekt átadó ünnepségét 2019. május 23-án 16 órakor tartjuk. 

 

Folyamatban van az udvari játékok beszerzése, telepítésük a nyári szünetben várható.

 

2019. szeptember

Megérkeztek az udvari játékok: egy új  kombinált mászóvárral és egy kötélpiramissal b?vült az udvari eszközök köre. Ezzel a projekt megvalósítása befejez?dött, minden tervezett projektelem megvalósult.