TOP Energetika - Hírek, aktualitások

2017. augusztus

A projekthez kapcsolódó tervezési feladatok folyamatban vannak, 2017 ?sz folyamán tervezetten a kivitelez? kiválasztására kerül sor.

 

2018. február-június

Közbeszerzési eljárást folytattunk le, melynek célja a kivitelez? kiválasztása volt. A beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb is jelent?sen meghaladta a rendelkezésre álló forrást, így az eljárást eredménytelennek nyilvánítottuk.

 

2018. július - 2020. május

A projekt f? elemeinek megvalósítása érdekében megkezdtük a tervek átdolgozását. Ennek részeként felülvizsgáltuk a terezett projektelemeket, energetikust vontunk be, és ennek megfelel?en olyan módon alakítottuk át a projekt m?szaki tartalmát, hogy várhatóan a rendelkezésre álló források figyelembevételével a lehet?ség szerinti legnagyobb energiamegtakarítást érhessük el. Ennek érdekében a két f? épület esetében (A és B) terveztük a homlokzati és födém h?szigetelést, a nyílászárók cseréjét, mindkett? épület esetében projektarányos akadálymentesítést, valamint napelemes rendszerek telepítését. 

 

2020. július - szeptember

A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása végén megkötöttük a vállalkozási szerz?dést a legkedvez?bb ajánlatot tev? VeszprémBer Épít? Kft-vel. 

 

2020. szeptember - 

A munkaterület 2020. szeptember 17-én került átadásra. A kivitelez? azonnal megkezdte a munkavégzést.

A kivitelezés várhatóan 2020. decemberében fejez?dik be.

 

2020. november

A projekt keretében környezeti fenntarthatósági képzési anyag került kidolgozásra, melyet az iskolában, illetve Zirc Városi Önkormányzatnál a dolgozókkal, tanulókkal ismertetünk. A képzés anyaga elérhet? itt: KÉPZÉS.

 

2020. december

A kivitelezés lezártult, a m?szaki átadás-átvételi eljárás eredményesen befejez?dött, az önkormányzat és az intézmény újra birtokba vette a felújított épületeket.

 

2021. január - április

A projekt zárásával kapcsolatos teend? (energetikai számítások, nyilvánosság, menedzsment) lezárásra kerülnek.