TOP Véd?n?k - Hírek, aktualitások

2017. május

Támogató döntést kaptunk a projekt megvalósítására a Magyar Államkincstártól

 

2017. augusztus

Az ingatlan vásárlásához szükséges el?készít? feladatok megkezd?dtek, a tervezés folyamatban van.

 

2018. február

Elkészültek a végleges kivitelezési tervek, melyhez kapcsolódóan a rehabilitációs környezettervez? szakért? az akadálymentesítési tervfejezetet is összeállította. 

 

2018. április

Kiválasztásra került a beszerzend? gépjárm?: Dacia Sandero Stepway típusú személygépkocsi vásárlását indítjuk meg, mely a véd?n?k számára lehet?vé teszi, hogy az ellátási területükön lév? településeken él? gondozottakat is könnyen elérhessék.

 

2018. július

Átvettük és szolgálatba is állítottuk az új autót

 

2018. szeptember-október

Ismét ajánlatkérést indítottunk az építési kivitelezési feladatok ellátására, mely eredményeként 2018. október 18-i Képvisel?-testületi ülésen mind a tet?tér beépítésre és akadálymentes megközelítésre, mind pedig a parkoló felújításra kiválasztottuk a kivitelez?.

A munkaterület átadására is sor került, megkezd?dtek a kivitelezési munkák

2018. október 31-én a parkoló építés befejez?dött

2018. december

A tet?tér beépítés elkészült, 2019. januárban átadásra került.

2019. január-március

A projekthez kapcsolódó eszközbeszerzések is befejez?dnek: megérkeztek a demonstrációs eszközök, bútorok, informatikai és prezentációs eszközök, kerékpárok

2019. április

A véd?n?i szolgálat használatba veszi az el?adóteret

 

2019. május 2. 

Projektzáró rendezvény