TOP Szociális ellátó - A projektről

Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése

A Zirci járás területén a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ látja el a szociális ellátási feladatokat. (idősek gondozása, nappali ellátás, étkeztetés, fogyatékkal élők napközbeni ellátása, stb). Két épületben történik jelenleg a tevékenység: a Segítő Kezek Háza épülete (Ady Endre utca) a fogyatékkal élők nappali ellátására szolgál, míg az Öregek napközi Otthona (Bajcsy-Zsilinszky u.) az egyéb ellátási feladatokra. Előbbi épület korszerűnek mondható, 2004-2006 években lett felújítva, míg az utóbbi esetében jelentős fejlesztési, felújítási igény van. Emellett az ellátáshoz kapcsolódó adminisztratív tevékenység egy harmadik helyszínen zajlik.

A projektünk célja, hogy az Öregek Napközi Otthona épületének tetőteret kihasználó bővítésével, és az épület felújításával egy az adminisztratív feladatok ezen telephelyre bevonhatóak legyenek, továbbá az épület használhatósága javuljon. A felújítás részeként mindkét helyszínen napelemes rendszert telepítünk a környezetvédelem és a költségcsökkentés érdekében.

A projekt során az ellátásban használt, öreg kisbusz is kiváltásra kerül egy korszerű, takarékosan üzemeltethető járművel.

 

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018

Kedvezményezett: Zirc Városi Önkormányzat

Támogatás összege: 65 078 928 Ft

Támogatás összege: 100%

Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Projekt tervezett befejezése: 2020. 02. hónap