Hírek, aktualitások

ZIRC- ZÖLD VÁROS A MAGAS-BAKONYBAN

2019. január

2018 év végére elkészültek a projekt megvalósításához szükséges tervek, engedélyezés folyamatban van.

Létrejött a projekt aloldala, a megvalósítási helyszíneken tájékoztató táblákat helyeztünk ki. 

 

2019. március - 2020. augusztus

A kivitelez? kiválasztására irányuló 1. és 2.  közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, nem sikerült szerz?dést kötni. Id?közben megkezdtük a tervek átdolgozását, átgondolását, aktualizálását.

 

2020. szeptember - november  

A módosított kiviteli tervek vonatkozásában elindítottuk a 3. közbeszerzési eljárást, mely az 1. részfeladat, a Rákóczi tér Apátság el?tti térrésze vonatkozásában eredményesen zárult, és a COLAS Út Zrt-vel 2020. novemberben szerz?dést kötöttünk. 

 

2020. november - 2021. január

A termel?i piac kivitelez?jének kiválasztása érdekében elindult a következ? eljárás, mely 2020. decemberben eredménnyel zárult, és 2021. januárban megkötöttük a szerz?déseket.

 

2021. február - március

A munkaterület átadásokkal megkezd?dött a kivitelezés mindkett? projetk helyszínen. A tervezett befejezés 2021. június hónapra várható.

Hamarosan megkezd?dik a projekt "soft" elemeinek megvalósítása, ennen részeként fenntarthatósági, közlekedés- és közbiztonsági rendezvények várhatóak 2021. nyarán.

Várjuk a termel?k jelentkezését, akik 2021. ?szt?l nyíló piacon árusítani szeretnének!

 

2021. április - május

A kivitelezések mindkett? projekt helyszínen zajlanak. A Rákóczi téren kialakult az új járda nyomvonala, burkolatai, közben a gyalogátkel? áthelyezése is kezdetét vette, a kapcsolódó rakodóhely kiépítésével együtt. A piac épülete tet? alá került, megkezd?dik a fedett-nyitott tér ácsmunkája.

A kivitelezés elérte a 25% készültséget

 

2021. június

A munkavégzés mindkett? helyszínen folyamatosan zajlik: a piacon már a fedés is felkerült az épület tetejére, valamint a fedett árusító tér is elkészült. A Rákóczi téren befejez?dött a járdák építése, megkezd?dik a kiül?k kialakítása, valamint a növénytelepítési munkák, melyhez öntöz? rendszer is kialakításra kerül.

A kivitelezés elérte az 50% készültséget.

 

2021. július-augusztus

A piac illetve a Rákóczi tér Apátság el?tti térrészének kivitelezése folyamatosan halad. 

Elkészült a piac épülete, térburkolatai, a m?szaki átadás-átvételi eljárás 2021. augusztusban lezárult. Megkezd?dött a használatbavételi eljárás.

A Rákóczi téren elkészültek a térburkolatok: járdák, gyüngykavicsos-m?gyantás térrészek, az ivókút. A növények telepítése, illetve a zöldterület füvesítése is lezárult, az utcabútorok telepítésére is sor került. megkezd?dött a m?szaki átadás-átvételi eljárás.

 

2021. szeptember

A Rákóczi tér m?szaki átadás-átvételi eljárása lezárult, megkezdtük a forgalomba helyezési, hatósági jóváhagyási eljárásokat.

 

2021. október - 2022. február

Az Önkormányzat megkezdte a piac üzemeltetéssel kapcsolatos el?készít?, megvalósító munkákat, mely eredményeként 2022. februárban együttm?ködét kötöttünk a "Vidéken "Bénázók" Egyesülettel. 

 

2022. március - május

A piac indításával, engedélyezésével kapcsolatosan folyamatos egyeztetések, engedélyeztetési eljárás zajlott. A piac nyitó napja 2022. 05. 07-e. 

 

2022. május - október

A piaci az indulása óta heti rendszerességgel m?ködik. A kezdeti feldaatok mellett az üzemeltet?vel folyamatos egyeztetéseket tartva 2022. ?szén a kapcsolódó marketing tevékenységek megkezd?dtek. A kivitelez? kiválasztásra került, 2022. november-december folyamán új honlap készül, spot videókat készítünk, illetve egyéb, a piac ismertségét, népszer?ségét növel? marketing elemek (molinók, táblák, reklámanyag) is készül.

El?készítés alatt van a piacot, helyi termékeket, valamint kapcsolódó témaként a közbiztonságot, közlekedésbiztonságot népszer?sít? rendezvénysorozat, mely a tervek szerint 2023. február - április között zajlik majd.